Vizitati noul site http://c9graphics.webs.com. Acest siteva oferva o gama vasta in domeniul editarii grafice, audio si video.
Check out my published content!

sâmbătă, 1 mai 2010

Cum se face un Curriculum Vitae (CV)?

După ce a citit scrisoarea de motivaţie (prezentare), cel care angajeaza va lua cunos tint a de CV-ul dvs. Cont inutul CV s i modul î n care este prezentat vor determina hotărîrea angajatorului: să fiţi invitat la un interviu s au să fiţi respins imediat. 

Scopul principal urma rit de dvs. la î ntocmirea CV nu este de a fi angajat la lucru, ci de a stî rni interesul persoanei care îl va citi (patronului sau managerului de personal) asupra persoanei dumneavoastră s i, ca urmare, obt inerea unui interviu de angajare. 

CV trebuie sa vă reprezinte personalitatea dvs, deaceea el trebuie să fie:
clar şi concis - scoatet i î n evident a punctele cele mai importante prin intervale, titluri cu majuscule, litere distincte. Redactaţi-l pe un format A4 (foaie de cerere), pe o singură pagină;
us or de î nt eles - evitaţi să scrieţi abrevieri s i prescurta ri, care nu vor fi î nt elese de ca tre cititor. 
adevărat - fără informaţii false, laude şi exagerări.

Model de întocmire a unui Curriculum Vitae:

Practic nu există o reţetă unică pentru întocmirea unui CV, fiecare trebuie să-l adapteze atît la pregătirea profesională proprie, cît şi la cerinţele locului de muncă (postului) pentru care candidează. Există, însă, anumite reguli generale ce trebuie respectate.
Prezentarea datelor personale de identificare:

- numele şi prenumele;
- data şi locul naşterii;
- adresa la domiciliu;
- numărul de telefon la care puteţi fi contactat;
- starea civilă, numărul copiilor. Evitaţi să precizaţi că sînteţi divorţat(ă) sau în curs de divorţ. Nu indicaţi vîrsta copiilor, iar dacă aveţi copii mai mici, nu subliniaţi că aţi putea avea careva probleme cu regimul zilei de muncă sau alte probleme.

Aceste date se înscriu sub titlul precizat la p.1. Ele se înscriu direct, fiecare din alineat, de la capătul rîndului. Părţile distincte ale CV-ului nu se numerotează (în acest model aceasta se face pentru a putea distinge mai uşor principalele aspecte ce trebuie abordate.
Studiile. La acest punct se vor descrie, în ordine cronologică inversă, denumirea şcolilor absolvite, anul absolvirii, calificarea dobîndită, media de absolvire (dacă consideraţi că merită să fie menţionată). Se menţionează şi cursurile de calificare, recalificare, perfecţionare, specializare, dar numai cele care sînt direct legate de locul de muncă “ţintit” şi care pot să vă mărească şansele obţinerii locului de muncă pentru care candidaţi.

Prezentarea fiecărei forme de învăţămînt se va face din rînd nou.
Experienţa profesională. Cunoscînd particularităţile locului de muncă “ţintit”, la acest punct se vor enumera în ordine cronologică (sau după importanţă) toate locurile de muncă avute anterior, punînd accentul pe experienţa din domeniul respectiv. 

Dacă anterior nu aţi mai lucrat în domeniul respectiv, atunci veţi scoate în evidenţă calităţile profesionale şi abilităţile personale, pentru a crea o imagine clară şi potrivită a personalităţii dumneavoastră.

Dacă acesta este primul loc de muncă, atunci veţi pune în valoare abilităţile personale, energia, dorinţa întemeiată de a lucra în acest domeniu, exemplificată cu realizări din perioada şcolară sau studenţească.

La toate aceste informaţii se vor face precizări referitoare la: perioada de angajare, denumirea firmei/ şcolii, meseria/ functia, succese s i reus ite (în caz de necesitate).
Informaţii suplimentare. La acest punct se vor face menţiuni referitoare la nivelul de cunoaştere a unei limbi străine, abillităţile de explorare a PC, conducerea automobilului, disponibilitatatea de a lucra peste program, disponibilitatea de a face deplasări în alte localităţi etc.

Ţineţi minte! Curriculum Vitae pentru angajator este un prim contact cu dvs., de aceea nu se recomandă ca CV să fie întocmit de către o altă persoană. Pentru moment se poate atinge scopul dorit - ANGAJAREA, însă timpul poate să vă aducă şi surprize neplăcute - CONCEDIEREA!

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu